עקב עיצומים ארציים של מפקחי הבנייה ברשויות, לא תתקיים קבלת קהל במחלקת פיקוח על הבנייה אגף הנדסה, עד להודעה חדשה.

תאריך: 29/05/2018