מתחם תקומה-הארכת מועד להגשת התנגדויות !

תאריך: 03/10/2019