הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית כפר סבא – אתר מידע הנדסי - דף הבית
עצים ודשא

טפסים - פיקוח בניה

  
  
  
הודעה על מינוי קבלן.pdfהודעה על מינוי קבלןהודעה על מינוי קבלן - טופס מקוון
הודעה על מינוי אחראי לביקורת - פיקוח.pdfהודעה על מינוי אחראי לביקורת - פיקוח

 

  
  
אישור בידוד תרמי של הבנין- (אישור מהנדס).pdf
  
אישור מודד מוסמך.pdf
  
בקשה לתעודת גמר.pdf
  
הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד.pdf
  
הודעה על מינוי אחראי לביקורת.pdf
  
הודעה על מינוי קבלן אחראי לביצוע הבניין.pdf
  
טופס 10 (תקנה 2(ו))- תצהיר של מהנדס אחראי לביצוע שלד הבניין.pdf
  
טופס ב- דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה.pdf
  
תוספת רביעית, (תקנה 20)- תצהיר של מהנדס אחראי לביצוע השלד הבניין.pdf
  
תצהיר של בעל ההיתר על השלמת עבודות הבנייה.pdf
  

 

טפסים - פיקוח בניה