נהלים - תכנון עיר

  
תמא38 - פרוטוקול + הודעה לפי סעיפים 78-77
הגשת חישובים סטטיים לעמידות מבנים ברעידות אדמה