טפסים ונהלים

תכנון עיר:

  
  
כתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום אישור.PDFכתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום אישור
התחייבות בלתי חוזרת כתב שיפוי - תבע.pdfהתחייבות בלתי חוזרת כתב שיפוי - תבע

​רישוי בניה:

  
  
כווץ כותרת : ב. דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר ‏(1)
דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר.pdfדיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר
כווץ כותרת : ג. בקשה להיתר בניה ‏(9)
אישור ועד בית למבקש היתר לתוספת בניה.pdfאישור ועד בית למבקש היתר לתוספת בניה
בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט להגדיל מקלט קיים.pdfבקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט להגדיל מקלט קיים
דוח תקינות מקלטים מרחבים מוגנים לצורך קבלת פטור.pdfדוח תקינות מקלטים מרחבים מוגנים לצורך קבלת פטור
בקשה לרישום הערה לפי תקנה 27.pdfבקשה לרישום הערה לפי תקנה 27
הצהרה על כמות פסולת בניין.pdfהצהרה על כמות פסולת בניין
כתב התחייבות והוראות בלתי חוזרות - הפקעת שטח.pdfכתב התחייבות והוראות בלתי חוזרות - הפקעת שטח
תצהיר מתכנן השלד.pdfתצהיר מתכנן השלד
כתב התחייבות עבור חיבור לביוב עירוני בקומת מרתף.pdfכתב התחייבות עבור חיבור לביוב עירוני בקומת מרתף
תצהיר של בעל חוכר דירה בבית משותף ובבעלות משותפת.pdfתצהיר של בעל חוכר דירה בבית משותף ובבעלות משותפת
כווץ כותרת : ד. בקשה להיתר בניה במסגרת תמא/38 ‏(4)
התחייבות בלתי חוזרת לשיפוי - תמא 38.pdfהתחייבות בלתי חוזרת לשיפוי - תמא 38
בקרה הנדסית - תמא 38.pdfבקרה הנדסית - תמא 38
תצהיר מהנדס למבנה שאינו עומד בתי 413.pdfתצהיר מהנדס למבנה שאינו עומד בתי 413
תצהיר מתכנן השלד להיתר לתוספת בניה לפי תמא38.pdfתצהיר מתכנן השלד להיתר לתוספת בניה לפי תמא38

פיקוח על הבניה:

  
  
הודעה על מינוי קבלן.pdfהודעה על מינוי קבלן
הודעה על מינוי אחראי לביקורת - פיקוח.pdfהודעה על מינוי אחראי לביקורת - פיקוח
  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "טפסים - פיקוח בניה".

נהלים:

  
  
כווץ כותרת : פיקוח על הבניה ‏(1)
הנחיות מהנדס העיר בנושא חומרי גמר בהיתרי בניהפיקוח על הבניה
כווץ כותרת : רישוי על הבניה ‏(3)
הנחיות לעבודות פטורות מהיתררישוי על הבניה
הנחיות בניה ירוקהרישוי על הבניה
הנחיות תקן חניהרישוי על הבניה
כווץ כותרת : תכניות בניין עיר ‏(2)
תמא38 - פרוטוקול + הודעה לפי סעיפים 78-77תכניות בניין עיר
הגשת חישובים סטטיים לעמידות מבנים ברעידות אדמהתכניות בניין עיר