טפסים - תכנון עיר

  
  
כתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום אישור.PDFכתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום אישור
התחייבות בלתי חוזרת כתב שיפוי - תבע.pdfהתחייבות בלתי חוזרת כתב שיפוי - תבע