הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית כפר סבא – אתר מידע הנדסי - דף הבית
סגור תפריט
בית ספר

טפסים ונהלים

  
הנחיות לפתיחת בקשה למידע והיתר
הנחיות להגשת תכנית להתארגנות אתר בניה
נוהל אישור כיבוי אש מקוצר להיתרי בניה למבנים ברמת סיכון נמוכה
כיבוי אש-הצהרת עורך הבקשה לאישור היתר
כיבוי אש-הצהרת עורך הבקשה גמר בניה
פטור מבניית ממ''ד ומקלט
תצהיר על תקינות מקלט -מחסה

טפסים ונהלים