הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט
בית ספר

מדיניות, תכניות אב והתחדשות עירונית

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​מדיניות התחדשות עירונית-כללי

  
מדיניות להתחדשות עירונית כפר סבא - מורה נבוכים 2.2020
מצגת התחדשות עירונית כפר סבא - עיקרי מדיניות 2.2020

מתחם פינוי בינוי סוקולוב 4-10

  
התחדשות עירונית מתחם סוקולוב 4-10, מצגת שיתוף ציבור מקוון 30.04.20
התחדשות עירונית מתחם סוקולוב 4-10, סיכום שיתוף ציבור מקוון 30.04.20
התחדשות עירונית מתחם סוקלוב 4-10, מצגת מפגש תושבים 26.02.20
התחדשות עירונית מתחם סוקולוב 4-10, החלטות ועדת משנה 17.02.2020
התחדשות עירונית מתחם סוקולוב 4-10, החלטות ועדת משנה 30.03.2020


מתחם פינוי בינוי ששת הימים

  
התחדשות עירונית מתחם ששת הימים, מצגת מפגש תושבים 03.03.20
התחדשות עירונית מתחם ששת הימים, החלטות ועדת משנה 17.02.2020
התחדשות עירונית מתחם ששת הימים, החלטות ועדת משנה 30.03.2020


​מתחם לב העיר- תכנית אב ל​התחדשות עירונית​​​

  
סקר התחדשות עירונית-מתחם לב העיר
מפת הסיפור של תכנית האב להתחדשות עירונית למתחם לב העיר כפר סבא

​​​

מתחם שכונת הפועלים א'

  
מדיניות תכנון להתחדשות עירונית-מתחם שכונת הפועלים א
התחדשות עירונית מתחם שכונת הפועלים א', פרוטוקול ועדת משנה 25.5.2020
התחדשות עירונית מתחם שכונת הפועלים א', מצגת שיתוף ציבור 29.6.2020


מתחם התפוז-תחנה מרכזית​​​​

  
התחדשות עירונית מתחם התפוז-תחנה מרכזית, החלטות ועד משנה, 17.8.20
התחדשות עירונית מתחם התפוז-תחנה מרכזית, מצגת לוועדת המשנה, 17.8.20

​​

מתחם דוד רמז דרום ​​

  
  
  

​​​​​

​​

מדיניות, תכניות אב והתחדשות עירונית