הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט
בית ספר

תת"ל 101 ב-קו מטרו M1 מקטע צפוני

יידוע הציבור לקראת דיון להפקדה
תת"ל 101 ב - קו מטרו M1  מקטע צפוני

לעיון בהוראות, תשריטי ומסמכי תכנית תת"ל 101 ב, ראו נא אתר מנהל תכנון בכתובת הבאה​

תאריך: 19/07/2020
מינהל הנדסה כפר סבא  מבקש להביא לידיעת הציבור כי תכנית תת"ל 101ב' – קו מטרו  M1 מקטע צפוני אשר עובר בתחום כפר סבא יובא ביום 22.7.2020 לדיון להפקדה בועדה לתשתיות לאומיות
 
M1 מקטע צפוני מתפצל לשתי זרועות , מקטע מזרחי ומקטע מערבי. 
המקטע המזרחי מתחיל בחלקה המזרחי של כפר סבא לצד שכונת יוספטל ללא תחנה, וממשיך לתחנה ראשונה ברחוב אלי הורביץ, דרך רחוב וויצמן , רחוב טשרניחובסקי משם ממשיך לדרך רמתיים, ורחוב זבוטינסקי בהוד השרון, לתע"ש השרון עד למיפגש עם הזרוע המרכזית בצפון רמת השרון. אורך המקטע הצפוני כ 11.1 ק"מ ומכיל כ 10 תחנות.
המקטע המערבי מתחיל בדיפו הגובל בחלקה הצפוני של כפר סבא , ממזרח לכביש 4 לצד השכונות הירוקות, דיפו זה כולל תחנת נוסעים וממשיך על בסיס רחוב תדהר ברעננה, רחוב עקיבא, רחוב אחוזה, שדרות ירושלים, צפון הרצליה, דרך מרכז העיר הרצליה ועד למקטע המרכזי בצפון רמת השרון.
ה"גזע" בתוואי רמת השרון תל אביב מתחיל בחיבור הזרועות בצפון רמת השרון, דרך רחוב סוקולוב ורחוב השרף ומשם מערבה לעבר גלילות, רמת אביב, נחל אילון קרית שלום ועד לקצה הדרומי של המקטע הצפוני בצומת חולון.
  
התכנית קובעת, בין היתר, כלהלן:

  • שטחים המיועדים לרצועת מתע"ן במפלס הקרקע ובתת הקרקע בהם ניתן יהיה להקים, בין השאר, מנהרות ומסילות למטרו, תאנ"ה,  מתקנים ותשתיות הדרושים להפעלת המטרו מעל ומתחת לקרקע ומבנים נוספים הנדרשים לצורך המטרו.
  • שטחים המיועדים להקמת תחנות לתחבורה ציבורית.
  • שטחים המיועדים למרכזי תחזוקה ותפעול המטרו.
  • הוראות ותנאים לבינוי ופיתוח שיאפשרו הקמת המתקנים הדרושים להקמת המטרו, הפעלתו ותחזוקתו.
  • הוראות לשמירה על הסביבה ולצמצום מפגעים סביבתיים ובטיחותיים בעת הקמה ובעת הפעלה.
  • הוראות גמישות ביחס למרכיבים שונים של התכנית ובכללם הסטת מיקומן של תחנות לתחבורה ציבורית והכניסות אליהן וחסימת
  • כניסות לחניות ככל הנדרש עקב הקמת המטרו.
  • הוראות לעניין הפקעתן של קרקעות לצרכי ציבור לרבות הפקעה זמנית.
  • הוראות לעניין הריסת מבנים.תת"ל 101 ב-קו מטרו M1 מקטע צפוני