הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט
בית ספר

תת"ל 101 ב' -מטרו

​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​עיריית כפר סבא מביאה לידיעת הציבור כי תכנית תת"ל 101 ב-קו מטרו M1 מקטע צפוני אשר הופקדה על ידי הועדה לתשתיות לאומיות ביום 20.11.2020, עוברת בתחום העיר כפר סבא.

​​

השגות שהוגשו והחלטות


התייחסות אגף תכנון לנושא שימור אתרי​ם לחץ כאן נפתח בחלון חדשלעיון בקובץ השגות לתכנית כפר סבא שנידון בישיבת המליאה לחץ כאן​נפתח בחלון חדש

מצגת שיתוף ציבור מטרו-כפר סבא מתאריך ה-14.12.20  לחץ כאן נפתח בחלון חדש

לעיון בהוראות, תשריטי ומסמכי תכנית תת"ל 101 ב' המופקדים, ניתן לעיין באתר מנהל תכנון בכתובת הבאה​נפתח בחלון חדש

​לנוחיותכם,  ניתן לעיין בתוואי קו המטרו, תת"ל 101 ב' (תחום קו כחול) על רקע מפת העיר באתר GISנפתח בחלון חדש  ​ 

לדף פרטי התכנית ומסמכיה בתחום כפר סבא לחץ כאן​​נפתח בחלון חדש

קו מטרו M1 מקטע צפוני מתפצל לשתי זרועות , מקטע מזרחי ומקטע מערבי. 
המקטע המזרחי מתחיל בחלקה המזרחי של כפר סבא לצד שכונת יוספטל ללא תחנה, וממשיך לתחנה ראשונה ברחוב אלי הורביץ, דרך רחוב וויצמן , רחוב טשרניחובסקי משם ממשיך לדרך רמתיים, 
ורחוב זבוטינסקי בהוד השרון, לתע"ש השרון עד למיפגש עם הזרוע המרכזית בצפון רמת השרון. אורך המקטע הצפוני כ 11.1 ק"מ ומכיל כ 10 תחנות.
המקטע המערבי מתחיל בדיפו הגובל בחלקה הצפוני של כפר סבא , ממזרח לכביש 4 לצד השכונות הירוקות, דיפו זה כולל תחנת נוסעים וממשיך על בסיס רחוב תדהר ברעננה, רחוב עקיבא, ​רחוב אחוזה, 
שדרות ירושלים, צפון הרצליה, דרך מרכז העיר הרצליה ועד למקטע המרכזי בצפון רמת השרון.
ה"גזע" בתוואי רמת השרון תל אביב מתחיל בחיבור הזרועות בצפון רמת השרון, דרך רחוב סוקולוב ורחוב השרף ומשם מערבה לעבר גלילות, רמת אביב, נחל אילון קרית שלום ועד לקצה הדרומי של המקטע הצפוני בצומת חולון.
  
התכנית קובעת, בין היתר, כלהלן:

 • שטחים המיועדים לרצועת מתע"ן במפלס הקרקע ובתת הקרקע בהם ניתן יהיה להקים, בין השאר, מנהרות ומסילות למטרו, תאנ"ה,  מתקנים ותשתיות הדרושים להפעלת המטרו מעל ומתחת לקרקע ומבנים נוספים הנדרשים לצורך המטרו.
 • שטחים המיועדים להקמת תחנות לתחבורה ציבורית.
 • שטחים המיועדים למרכזי תחזוקה ותפעול המטרו.
 • הוראות ותנאים לבינוי ופיתוח שיאפשרו הקמת המתקנים הדרושים להקמת המטרו, הפעלתו ותחזוקתו.
 • הוראות לשמירה על הסביבה ולצמצום מפגעים סביבתיים ובטיחותיים בעת הקמה ובעת הפעלה.
 • הוראות גמישות ביחס למרכיבים שונים של התכנית ובכללם הסטת מיקומן של תחנות לתחבורה ציבורית והכניסות אליהן וחסימת ​כניסות לחניות ככל הנדרש עקב הקמת המטרו.
 • הוראות לעניין הפקעתן של קרקעות לצרכי ציבור לרבות הפקעה זמנית.
 • הוראות לעניין הריסת מבנים.

התכנית ​הופקדה ביום ה-20.11.2020 ​וניתן להגיש בגינה השגות לועדה לתשתיות לאומיות עד ולא יאוחר מיום ה-19.01.2021​ ​לפי המתווה המפורט לנוחיותכם כלהלן:

 • לעיון בהוראות, תשריטי ומסמכי תכנית תת"ל 101 ב המופקדים, ראו נא אתר מנהל תכנון בכתובת הבאה​נפתח בחלון חדש
 • לאחר תום המועד להגשת השגות והערות לתכנית תת"ל 101 המופקדת, תדונה ההשגות וההערות על ידי חוקר/ת שימונה לשם כך על ידי הועדה לתשתיות
  ​לאומיות, המתנגדים שהגישו השגותיהם והערותיהם כמפורט לעיל, יזומנו לדיון בפני הועדה ויהיו רשאים להשלים טענותיהם בעל פה.
 • החוקר/ת ירכז המלצותיו ביחס להשגות ולהערות שהובאו בפניו, ודו"ח זה יובא להתייחסות ולהחלטת הועדה לתשתיות לאומיות.
האמור לעיל אינו תחליף לייעוץ משפטיו/או מקצועי.
​*במידה ונתקלת במסמך שאינו נגיש ויש צורך להנגישו ניתן לפנות לאוריה יעקובי במייל oriay@ksaba.co.il​​  או בטלפון  09-7649166​
חלק מהמסמכים והמידע המופיעים בדף זה נלקחו מאתר מנהל התכנון​

תת"ל 101 ב' -מטרו