קבלת קהל שמאית הועדה

תאריך: 26/05/2020

​קבלת קהל אצל שמאית הועדה טל שר,

בתאום מראש בלבד, לתיאום ניתן להתקשר 

טלפון:052-8892814

 מייל: tals@ksaba.co.il

משרדה מימין לקומת שירות בניין הנדסה והכנסות ​