הודעה לציבור-מתכונת חירום

תאריך: 17/03/2020

לקוחות ותושבים יקרים שלום רב,                            

 בשל מעבר של עבודת העירייה למתכונת חירום, 

 לא תהיה קבלת קהל במשרדי הועדה המקומית. 

אנא עקבו אחר הודעות שוטפות באתר זה לגבי הליכי 

העבודה השוטפים.

איתכם הסליחה,                                                        

 בברכת בריאות לכולם.