קול קורא-משרדי עו"ד-התחדשות עירונית עד ה-13.5.21

תאריך: 22/04/2021

​​​

קול קורא 

מאגר משרדי עורכי דין מומלצים בהתחדשות עירונית עד ה-13.5


המינהלת להתחדשות עירונית בעיריית כפר סבא מזמינה להגיש הצעות להיכלל במאגר עורכי דין מומלצים, לליווי משפטי לבעלי דירות בפרויקטים של התחדשות עירונית. 

לעיון במסמכי הקול קורא, פירוט התנאים, הדרישות והניסיון המקצועי הנדרש. קול קורא מאגר עורכי דין ייצוג דיירים

 ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 13.5.2021 בשעה 12:00 באמצעות דוא"ל לכתובת: minhelet@ksaba.co.il​

לשאלות, פרטים נוספים, וכן לקבלת עותק נגיש של מסמכי הקול קורא ניתן לפנות למינהלת ההתחדשות העירונית כפר סבא: 09-7901631.

=======================================================

מובהר בזאת, כי המינהלת להתחדשות עירונית פועלת לשם הקמת המאגר לטובת תושבי העיר, במטרה להעניק סיוע, ליווי ותמיכה בפרויקטים לשם קידומם והצלחתם. מבלי לגרוע מהאמור מובהר בזאת, כי כל חלקה של המינהלת הוא בהקמת המאגר בלבד. אין בפרסום הזמנה זו משום הבטחה ו\או מצג ו/או התחייבות כלפי מי מהצדדים להיכלל במאגר, ו/או לקבלת עבודה ו\או לביצוע התקשרות.