הודעה למודדים ועורכי בקשות להיתר

תאריך: 14/03/2021

​החל מה21.03.2021 הועדה לתכנון בכפר סבא משתתפת ביישום ממשק מפ"י רישוי זמין לפרטים נוספים: לחץ כאן