הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט
בית ספר

מינהלת התחדשות עירונית


קול קורא 

מאגר משרדי עורכי דין מומלצים בהתחדשות עירונית


המינהלת להתחדשות עירונית בעיריית כפר סבא מזמינה להגיש הצעות להיכלל במאגר עורכי דין מומלצים, לליווי משפטי לבעלי דירות בפרויקטים של התחדשות עירונית. 
לעיון במסמכי הקול קורא, פירוט התנאים, הדרישות והניסיון המקצועי הנדרשקול קורא מאגר עורכי דין ייצוג דיירים
 ניתן להגיש הצעות עד לתאריך 13.5.​2021 בשעה 12:00 באמצעות דוא"ל לכתובת: minhelet@ksaba.co.il​
לשאלות, פרטים נוספים, וכן לקבלת עותק נגיש של מסמכי הקול קורא ניתן לפנות למינהלת ההתחדשות העירונית כפר סבא: 09-7901631.
=======================================================
מובהר בזאת, כי המינהלת להתחדשות עירונית פועלת לשם הקמת המאגר לטובת תושבי העיר, במטרה להעניק סיוע, ליווי ותמיכה בפרויקטים לשם קידומם והצלחתם. מבלי לגרוע מהאמור מובהר בזאת, כי כל חלקה של המינהלת הוא בהקמת המאגר בלבד. אין בפרסום הזמנה זו משום הבטחה ו\או מצג ו/או התחייבות כלפי מי מהצדדים להיכלל במאגר, ו/או לקבלת עבודה ו\או לביצוע התקשרות.
אודות מינהלת ההתחדשות העירונית

 

עיריית כפר סבא, בתמיכת משרד הבינוי והשיכון, הקימה את המינהלת להתחדשות עירונית-גוף ציבורי שמטרתו ללוות ולסייע 
לתושבי העיר וליזמים בקידום פרויקטים להתחדשות עירונית. 

תפקיד המינהלת הינו לקדם מיזמי התחדשות עירונית וללוות תושבים ויזמים במסלולי "פינוי-בינוי" ותמ"א 38, 
מתוך ראייה רב מערכתית לחידוש מרקמי השכונות הותיקות, לצד חיזוק איכות החיים ושמירת אופייה של כפר סבא בעיר קהילתית וירוקה.

המינהלת להתחדשות עירונית מהווה קורת גג עבורכם, תושבי כפר סבא, בתהליך קידום התכניות להתחדשות עירונית.
אתם מוזמנים להגיע אלינו למשרדי המינהלת לפגישה וכן, להשתמש במידע ובמדריכים כאן באתר.

מינהלת התחדשות עירונית