דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי


  
  
אישור בידוד תרמי של הבנין- (אישור מהנדס).pdf
  
אישור מודד מוסמך.pdf
  
בקשה לתעודת גמר.pdf
  
הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד.pdf
  
הודעה על מינוי אחראי לביקורת.pdf
  
הודעה על מינוי קבלן אחראי לביצוע הבניין.pdf
  
טופס 10 (תקנה 2(ו))- תצהיר של מהנדס אחראי לביצוע שלד הבניין.pdf
  
טופס ב- דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה.pdf
  
תוספת רביעית, (תקנה 20)- תצהיר של מהנדס אחראי לביצוע השלד הבניין.pdf
  
תצהיר של בעל ההיתר על השלמת עבודות הבנייה.pdf