דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
  
  
כווץ כותרת : ב. דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר ‏(1)
דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר.pdfדיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר
כווץ כותרת : ג. בקשה להיתר בניה ‏(9)
אישור ועד בית למבקש היתר לתוספת בניה.pdfאישור ועד בית למבקש היתר לתוספת בניה
בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט להגדיל מקלט קיים.pdfבקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט להגדיל מקלט קיים
דוח תקינות מקלטים מרחבים מוגנים לצורך קבלת פטור.pdfדוח תקינות מקלטים מרחבים מוגנים לצורך קבלת פטור
בקשה לרישום הערה לפי תקנה 27.pdfבקשה לרישום הערה לפי תקנה 27
הצהרה על כמות פסולת בניין.pdfהצהרה על כמות פסולת בניין
כתב התחייבות והוראות בלתי חוזרות - הפקעת שטח.pdfכתב התחייבות והוראות בלתי חוזרות - הפקעת שטח
תצהיר מתכנן השלד.pdfתצהיר מתכנן השלד
כתב התחייבות עבור חיבור לביוב עירוני בקומת מרתף.pdfכתב התחייבות עבור חיבור לביוב עירוני בקומת מרתף
תצהיר של בעל חוכר דירה בבית משותף ובבעלות משותפת.pdfתצהיר של בעל חוכר דירה בבית משותף ובבעלות משותפת
כווץ כותרת : ד. בקשה להיתר בניה במסגרת תמא/38 ‏(4)
התחייבות בלתי חוזרת לשיפוי - תמא 38.pdfהתחייבות בלתי חוזרת לשיפוי - תמא 38
בקרה הנדסית - תמא 38.pdfבקרה הנדסית - תמא 38
תצהיר מהנדס למבנה שאינו עומד בתי 413.pdfתצהיר מהנדס למבנה שאינו עומד בתי 413
תצהיר מתכנן השלד להיתר לתוספת בניה לפי תמא38.pdfתצהיר מתכנן השלד להיתר לתוספת בניה לפי תמא38

טפסים מקוונים (פתיחה באמצעות Chrome​)

בקשה לעיון בבקשות והיתרים בתיק בנין