הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט
בית ספר

טפסים ונהלים

​  ​            

  
  
נוהל אישור כיבוי אש מקוצר להיתרי בניה למבנים ברמת סיכון נמוכה.pdfנוהל אישור כיבוי אש מקוצר להיתרי בניה למבנים ברמת סיכון נמוכה
הנחיות להגשת תכנית להתארגנות אתר בניה.pdfהנחיות להגשת תכנית להתארגנות אתר בניה
כיבוי אש-הצהרת עורך הבקשה גמר בניה.pdfכיבוי אש-הצהרת עורך הבקשה גמר בניה
ריכוז טפסים ואישורים לטופס 4 ותעודת גמר בניה צמודת קרקע או תוספת.pdfריכוז טפסים ואישורים לטופס 4 ותעודת גמר בניה צמודת קרקע או תוספת
ריכוז טפסים ואישורים לטופס 4 ותעודת גמר בניה רוויה.pdfריכוז טפסים ואישורים לטופס 4 ותעודת גמר בניה רוויה
טופס תיאום הריסת מבנה קיים.pdfטופס תיאום הריסת מבנה קיים
אוגדן טפסי מינויים.pdfאוגדן טפסי מינויים
אוגדן טפסים לבניה צמודת קרקע.pdfאוגדן טפסים לבניה צמודת קרקע
אוגדן טפסים לבניה רוויה ,תמא 38 ,תעשייה, מסחר, תעסוקה.pdfאוגדן טפסים לבניה רוויה ,תמא 38 ,תעשייה, מסחר, תעסוקה
אוגדן טופס הריסת מבנה קיים.pdfאוגדן טופס הריסת מבנה קיים
טפסים ונהלים