הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט
בית ספר

אודות המחלקה

​​המחלקה עוסקת בטיפול בקהל הלקוחות המבקש לממש את תכניות בניין העיר. המחלקה מסייעת להוציאן מן הכוח אל הפועל באמצעות הוצאת היתרי בנייה בנכסים השונים ברחבי העיר. המחלקה עוסקת בהנחיית ציבור הלקוחות בכל אותם מקרים בהם הבנייה ו/או השימוש בנכס מחייבים בקשות להקלה ו/או שימוש חורג ו/או תשלומים בגין השבחת נכסים. על מנת להקל על קהל הפונים למחלקת הרישוי בנושאים הנ"ל, מומלץ מאד להגיע עם נסח טאבו מעודכן של הנכס שלגביו מבוקש הטיפול.

דיווח לשר האוצר 2018

הגשת בקשה להיתר בניה

מהו היתר בנייה?

היתר בנייה הוא הרישיון שמעניקה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה או רשות הרישוי, בהתאם לחוק התכנון והבניה,
תקנותיו, ותקנים ישראלים מחייבים. כל זאת, בהתאם לזכויות הבנייה שנקבעו בתכנית החלה במקום. היתר הבנייה הוא מסמך שאליו מצורפים תכניות המבנה, מפת מדידה ואישור רשויות וגופים מוסמכים, והוא כולל את פרטיהם של האחראים לתכנון, לבנייה ולפיקוח על הבנייה. 
שימו לב, בנייה או שימוש ללא היתר, או בניגוד להיתר, היא עברה פלילית.

מתי נדרש היתר הבנייה?

סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה-1965, ותקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ"ז-1967 קובעים מהם המקרים שבהם יש להגיש בקשה להיתר, ביניהם:
• הקמת בניין חדש, הריסתו או הקמתו מחדש.
• כל תוספת לבניין קיים. לדוגמה: חלון חיצוני, סגירת מרפסת, חניה מקורה, גדר, סככה, פרגולה, לרבות קירוי מרפסת קיימת, גם אם הקיר בנוי מחומרים קלים שונים.
• כל שינוי בקירות חיצוניים.
• בשינוי פנימי אין צורך בהיתר בנייה, למעט במקרים בהם השינוי משנה את שטח הדירה, פוגע בשלד הבניין, במבנה משותף, בצנרת משותפת, במראה השטח או ברכוש המשותף.
• התווית דרך, סלילתה וסגירתה.
• חפירה ומילוי המשנים את פני הקרקע, את יציבותה או את בטיחותה, הנחת תשתיות או קירות תומכים.
• הקמה או העמדת מבנה זמני כמו משרד מכירות, וכן העמדת מחסן, מכולה ומבנים ניידים.
• כל בקשה לשימוש במבנה בצורה החורגת ממה שאושר בעבר בהיתר הבנייה.
• במקרים מסוימים, ניתן להגיש בקשה להיתר בדרך של עבודה מצומצמת, למשל: פרגולה, גדר, מחסן וכדומה.

הגשת הבקשה

בקשה להיתר יערוך אדריכל, מהנדס מבנים, הנדסאי אדריכלות או הנדסאי בניין לפי עניין (תקנות המהנדסים והאדריכלים התשכ"ז-1967 קובעות מי רשאי לערוך את הבקשה על פי מורכבות המבנה).
שימו לב! החל מה-1 לאפריל 2016 ניתן יהיה להגיש בקשות להיתר באופן מקוון בלבד דרך מערכת "רישוי זמין".
לפרטים נוספים אודות מערכת "רישוי זמין" לחץ/י כאן

מערכת "רישוי זמין"

מערכת "רישוי זמין" הינה מערכת כלל ארצית להגשת היתרי בנייה שפותחה על ידי מנהל התכנון וממשל זמין. המערכת פותחה בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, כחלק משיפור תהליכי הרישוי והבנייה. היא משמשת כלי יעיל לשיפור תהליכי הרישוי והבנייה, הסדרתם והאחדתם ומאפשרת הסרת מגבלות ובירוקרטיה מיותרות, כמו כן המערכת מקצרת תהליכים ומשפרת את השירות לאזרח, לאיש המקצוע ולגופים הלוקחים חלק בהליכי הרישוי, בין השאר על ידי החלת הליך מקוון ארצי אחיד ושקוף, ניהול מעקב וארכוב מתקדמים.
המערכת משמשת את ציבור עורכי הבקשות, את רשויות הרישוי וכן גופים נוספים ומלווה אותם בכל שלבי רישוי הבניה והביצוע של עבודות הבניה, החל מהגשת בקשה לתיק מידע וקבלת תיק מידע, דרך בקשה להיתר בנייה וקבלת היתר בנייה, ניהול ובקרה על שלבי הביצוע - ועד לקבלת תעודת גמר.
המערכת מתממשקת לגופים ורשויות שונים ביניהם - הועדה המקומית, גורמים מוסרי מידע (רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה, חברת החשמל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, פיקוד העורף, רשות התעופה האזרחית, הרשות הארצית לכבאות והצלה ועוד), למבא"ת, לרשם המקרקעין, לרשם המהנדסים והאדריכלים, לרשם ההנדסאים, לשרת התשלומים לרשות מקרקעי ישראל ולגופים נוספים בהמשך. המערכת מהווה תחליף ל"גרמושקה" ההיסטורית, המודפסת על גבי ניירות, מאפשרת ניהול מעקב וארכוב מתקדמים ובכך מקצרת תהליכים ומשפרת את השירות לאזרח, לאיש המקצוע ולגופים הלוקחים חלק בהליכי הרישוי.

טיפול בבקשות להיתר בניה

מהם זמני הטיפול בבקשה להיתר?
שלב בדיקת תנאים מוקדמים - 10 ימים.
במידה והרשות לא תיתן מענה בזמן, הבקשה תיחשב כאילו עמדה בתנאים המוקדמים והיא תיקלט ברשות הרישוי. 
בקרה מרחבית והחלטת רשות רישוי - 45 ימים.
במידה ולא התקבלה החלטה בזמן הקצוב, הבקשה להיתר תיסגר ועורך הבקשה יוכל להגיש אותה שוב מחדש תוך 180 יום. להגשה מחדש לאחר 180 יום, יש לגשת לוועדת ערר.
מיום ההחלטה לאישור הבקשה להיתר בתנאים, קצובים 220 יום (כשנה קלנדרית) להפקת היתר. במידה ופג תוקף ההחלטה, הבקשה תיסגר.
בקרת תכן - 30 ימים.
שלב בקרת התכן ע"י מכוני בקרה נדחה בשלב זה. יש להתעדכן באתר שער המידע למועד כניסתו לתוקף של הליך זה.
סיכום הבקשה, תשלומים ואגרות - 15 ימים.
בשלב זה תבוצע בקרה מרחבית שנייה במידה והיו שינויים מרחביים בבקשה, והרשות תפיק דרישת תשלום.
הפקת היתר - 3 ימים.
לאחר אישור התשלום יופק היתר בנייה.
לצפייה במידע אודות סטטוס הטיפול בבקשה להיתר לחץ/י כאן


אודות המחלקה