הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט
בית ספר

טפסים ונהלים

  
הנחיות לפתיחת בקשה למידע והיתר
הנחיות להגשת תכנית להתארגנות אתר בניה
אישור התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת בנין
נוהל אישור כיבוי אש מקוצר להיתרי בניה למבנים ברמת סיכון נמוכה
בקשה לפטור ממפת מדידה - עבור תיק המידע בלבד
כיבוי אש-הצהרת עורך הבקשה לאישור היתר
כיבוי אש-הצהרת עורך הבקשה גמר בניה
פטור מבניית ממ''ד ומקלט
תצהיר על תקינות מקלט -מחסה

טפסים ונהלים