הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט
בית ספר

היטל השבחה

טל שר - שמאית עירונית 

ליצירת קשר:

טלפון: 052-8892814
פקס: 09-7653466
 מייל: ​tals@ksaba.co.il

לחצו כאן לעדכונים על שינויים בזמני קבלת הקהל

בקשה לבדיקת חבות בהיטל השבחה - טרום מכירה

בעלי עניין בנכסים שונים ברחבי העיר מוכרים, קונים מתווכים בעסקאות, באי כוח, עורכי דין, יכולים לפנות לוועדה על מנת לקבל מידע בגין קיומה או אי קיומה של חבות בהיטל השבחה.
תקנה 4 (א) לתקנות התכנון והבניה (מסירת מידע) תשמ"ט 1989 קובעת כי בעת מסירת המידע ישלם המבקש לוועדה המקומית אגרה, גובה האגרה הינו:
עבור חלקה אחת - 192 ש"ח
עבור 2 חלקות - 310 ש"ח
עבור כל חלקה נוספת - 102 ש"ח
סכום זה יתעדכן מעת לעת בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן.
על מבקש המידע לשלם את האגרה בקישור - תשלום אגרת מידע מקדים להיטל השבחה, או לשלמו באגף ההכנסות.
יש לצרף לקבלה על התשלום את הטפסים הבאים:
א. נסח טאבו מעודכן.
ב. טופס בקשה לבדיקת חבות בהיטל השבחה.
שמאית הוועדה תשלח תשובתה תוך שבוע ימים למספר הפקס או לכתובת המייל שצוינו בטופס הבקשה.
לשאלות בנושא ניתן לפנות לשמאית העירונית - פרטי התקשרות ניתן למצוא למעלה.

להוצאת נסח טאבו - לחצו כאן

לצפייה בטופס בקשה לבדיקת חבות בהיטל השבחה - טרום מכירה - לחצו כאן

 

היטל השבחה