הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט
בית ספר

טפסים ונהלים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  
חוו''ד וסקירה משפטית למערך הרישוי והתכנון בימי קורונה 26.3.20
אישור התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת בנין
נוהל אישור כיבוי אש מקוצר להיתרי בניה למבנים ברמת סיכון נמוכה
כיבוי אש-הצהרת עורך הבקשה לאישור היתר
כיבוי אש-הצהרת עורך הבקשה גמר בניה
מדיניות הועדה המקומית לתכנון בקשות להיתר מיום 25.5.2020
מדיניות הועדה המקומית להתקנת קמין,אח
מדיניות הועדה המקומית להתקנת קמין,אח מצגת
מדיניות הועדה המקומית לפיצול יחידות דיור על פי תיקון 117 לחוק התכנון והבניה
נוהל פיצוי נופי

​​

  
הנחיות לפתיחת בקשה להיתר
הנחיות להגשת תכנית להתארגנות אתר בניה
בקשה לפטור ממפת מדידה - עבור תיק המידע בלבד
פטור מבניית ממ''ד ומקלט
תצהיר על תקינות מקלט -מחסה
הצהרת עורך לבקשה בסמכות מהנדס העיר
טופס ויתור על מכון בקרה
טופס אישורי מרתף מכפילי חניה וחניה תת קרקעית בקשה להיתר בנייה

​​

​*במידה ונתקלת במסמך שאינו נגיש ויש צורך להנגישו ניתן לפנות לאוריה יעקובי במייל oriay@ksaba.co.il​​  או בטלפון  09-7649166​

טפסים ונהלים