הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט
בית ספר

טפסים ונהלים


  
טופס פניה לאגף תכנון בתקופת החירום
הנחיות לפתיחת תיק מידע להיתר
בקשה לפטור ממפת מדידה-עבור תיק המידע בלבד
הנחיות פקיד היערות לשלב המידע
הנחיות מרכז מיפוי ישראל להכנת מפת מדידה להיתר בניה
הורדת תבנית להכנת מפת מדידה להיתר בניה מרכז מיפוי ישראל
מפרט מיפוי לאומי - קבצים להורדה


טפסים ונהלים