הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט
בית ספר

תכנית מתאר

​תכנית מתאר כוללנית כפר סבא - כס/2035

תכנית מתאר זו הינה תכנית מתאר מקומית כוללנית כהגדרתה בסעיף 62א(ג) לחוק. מטרת התכנית להגדיר את מדיניות התכנון הכוללת של הרשות המקומית ומהווה בסיס להעברת מלוא סמכויות התכנון בעיר, כך שהועדה המקומית תהא רשאית לקדם ולאשר תכניות מפורטות ככל ואינן חורגות את מתווה תכנית המתאר.

מטרת תכנית כוללנית להתוות את המבנה המרחבי הכללי בעיר תוך מתן ביטוי לחזון העירוני וארגז כלים למימושו תוך שמירה על גמישות תכנונית שתאפשר לועדה המקומית התאמה למצבים משתנים.

תכנית המתאר הכוללנית לעיר כפר סבא החלה להתגבש בשנת 2013. מהלך התכנון נעשה בשלבים, תוך שיתוף הציבור בכל שלב. לתכנית הוגשו 191 התנגדויות.התכנית נכון להיום נמצאת בהליך שיתוף ציבור נוסף בטרם תעביר הועדה המקומית התייחסותה להתנגדויות והצעה לעדכון המסמכים בהתאם. 

לדף פרטי תכנית המתאר המלאים לחץ כאן​ 

החלטת ועדה מחוזית 106 -תיקון 23.9.2​020

החלטת ועדה מחוזית משנה להתנגדויות מ​ישיבה ה03.09.2020

פרוטוקול ועדת מליאה תכנית המתאר הכוללנית 26.1.2020

מצגת תכנית מתאר כוללנית הצעת עדכון 26.01.2020

תשריט מעודכן 16.2.2020

נספח תנועה מעודכן

נספח בינוי מעודכן

התייחסות היחידה האזורית לאיכות הסביבה

​*במידה ונתקלת במסמך שאינו נגיש ויש צורך להנגישו ניתן לפנות לאוריה יעקובי במייל oriay@ksaba.co.il​​  או בטלפון  09-7649166​

  מפגש 1 שיתוף ציבור שהתקיים ביום ג' 5.11.2019 לצפיה

 


  מפגש 2 שיתוף ציבור שהתקיים ביום ב' 11.11.2019  לצפיה

 
 


 מפגש 3 שיתוף ציבור שהתקיים ביום ג' 3.12.2019 לצפיה

 

 


 

 

 

תכנית מתאר