הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט
בית ספר

שימור

האמנה לשימור מבנים ואתרים בישראל, קוראת לכל אזרחי מדינת ישראל ולגורמים ממלכתיים וציבוריים בה לשמור על מורשת 
ההתיישבות והבנייה בארץ לדורותיה ולראות בהם את אחד מערכי היסוד הקושרים את יושבי הארץ אל תרבותה ועברה. 
קריאה זו חברה לחקיקת התוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה (תיקון 31, 1991), שעוסקת בתחום השימור ומקנה מסגרת סטטוטורית לטיפול באתרי מורשת ברחבי הארץ. 
אגף תכנון עיר בעיריית כפר-סבא  מקדם את התחום הסטטוטורי לשימור בעיר, במטרה להוביל מהלך של התחדשות עירונית תוך לקיחת אחריות על שמירת שרידים אותנטיים לתהליכי ההתיישבות בעיר, תוך חיזוק זהות תושבי העיר עם סביבתם. 
תפישת האגף הינה כי שימור המורשת, יהווה מנוף להתחדשות עירונית, תוך פיתוח מושכל ורגיש של המרכז הותיק 
של כפר סבא. 

במסגרת העיסוק בתחום השימור, מקדם האגף תכנית מתאר לשימור כפר-סבא,  החאן תמונה.jpg
ובד בבד איתור מתמשך של אתרים ראויים לשימור, 
הכוללים מבנים פרטיים, מבני ציבור ושטחים ירוקים בעלי חשיבות היסטורית עירונית וקהילתית.


רשימת האתרים לשימור המעודכנת אושרה בועדות השימור העירוניות מיום ה- 18.12.2019 ומיום ה- 16.6.2020.
בתאריך ה- 20.01.2020 ועדת המשנה לתכנון ובנייה המליצה על פרסום סעיפים 77, 78 לחוק התכנון והבנייה בדבר הכנת תכנית שימור מפורטת לעיר כפר סבא, ואישרה רשימת אתרים לשימור. 
תוספת האתרים לרשימת השימור אושרה על ידי ועדת המשנה מיום ה- 22.6.2020.
בימים אלה החומרים מועברים לועדה המחוזית.  


​​​​​​​​​    HEZ.jpgלהלן רשימת האתרים המיועדים לשימור      ​
  
פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום ה- 20.1.2020
פרוטוקול ועדת פרוטוקול ועדת המשנה לתכנון ובניה מיום ה- 22.6.2020

​​

  
פרוטוקול ועדת השימור העירונית מיום ה-16.6.2020
פרוטוקול ועדת השימור העירונית מיום ה- 18.12.2019

​​

שימור