הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט
בית ספר

מידע תכנוני ודף מידע

בקשה למידע לפי סעיף 119 (א) לחוק התכנון והבניה

לפי סעיף 119 (א) לחוק התכנון והבניה הועדה מקומית תמסור, בכתב, לכל מעונין בקרקע, לפי בקשתו, תוך שלושים ימים, מידע בדבר התכניות הנוגעות לקרקע, בין שהן תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור; הועדה תמסור גם מידע בדבר חבות בתשלום היטל השבחה.

לתשלום אגרה עבור מידע תכנוני - לחץ/י כאן
יש למלא בשדה "הערה" בדף הטופס - פרטי כתובת מלאה ו/או גוש חלקה לנכס המבוקש.

עבור בקשה למידע תכנוני לפי סעיף 119א' לחוק התכנון והבניה יש לצרף:

א. קבלה 
ב. מכתב בקשה הכולל את כתובת הנכס או גוש וחלקה

בכדי לקבל את דף מידע התכנוני המבוקש יש לפנות במייל למחלקת תכנון במיילים הבאים:

ליטל כהן פלדמן - LitalCF@ksaba.co.il​

רלי גולן הרשקו - ReliG@ksaba.co.il​

במייל יש לציין לאיזה נכס מבקשים את דף המידע ולצרף למייל את הקבלה לתשלום דף המידע

אם לא תבוצע פניה במייל למחלקת תכנון - לא יינתן הדף המבוקש

בקשה למידע להיתר יש להגיש דרך מערכת רישוי זמין - לחץ/י כאןמידע תכנוני ודף מידע