הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט
בית ספר

חנית נכים

נוהל הקצאת חניה שמורה לרכב נכה
נוהל זה נועד להסדיר את הקריטריונים ותנאי הזכאות להקצאת חניה שמורה לרכב נכה.

חניית נכה לאתר.png 

 1. תנאי הזכאות:

  1.1 ליד מקום המגורים

        נכה זכאי לקבל חניה שמורה לרכבו ליד מקום מגוריו אם נתקיימו בו כל אלה:


    א. בעל תו נכה שדרגת נכותו הרפואית או דרגת אי כושרו היציבה מגיעה ל- 90% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו

        ונתקיימו בו אחת מאלה:

       (1) שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו.


       (2) שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.


        (3) שעפ"י שיקול דעתה של ועדת התנועה המקומית, תנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו בהתחשב במכלול חולייו ומגבלותיו.


       ב. אין ברשותו מקום חניה פרטי המתאים לצרכיו כנכה.


       ג. במקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה-על הרכב לשמש את הנכה באופן אישי ודרך קבע.
              

       ד. מילא טופס בקשה בצירוף כל המסמכים והאישורים כמפורט בסעיף 3 להלן.
                                                                                                        
                                      
      1.2 ליד מקום העבודה

       נכה זכאי לקבל חניה שמורה לרכבו ליד מקום עבודתו אם נתקיימו בו כל אלה:

       א. בעל תו נכה מסוג ג-43 (עגלת נכים) בלבד.


       ב. אין ברשותו מקום חניה מתאים ליד מקום עבודתו.


       ג. מילא טופס בקשה בצרוף כל המסמכים והאישורים כמפורט בסעיף 3 להלן.  2. נוהל הגשת הבקשה:

      נכה המבקש הקצאה של חניה שמורה לרכבו עליו להמציא לועדת התנועה העירונית את כל המסמכים והאישורים הבאים:


    א. טופס בקשה מתאים בליווי תצהיר.


    ב. צילום תו נכה מאושר ע"י משרד התחבורה.


    ג. צילום אישור רפואי של רופא מוסמך עפ"י החוק המעיד על דרגת נכותו של הנכה וסעיפי הליקוי.


    ד. צילום  רישיון רכב ע"ש הנכה.

   
    ה. צילום רישיון נהיגה.


    ו.  צילום תעודת זהות וספח כתובת או חוזה שכירות.


    ז.  למבקש חניה שמורה ליד מקום העבודה- אישור ממקום עבודתו (מנכ"ל או רואה חשבון) בציון ימים ושעות העבודה.
   

    ח. למקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה- תצהירים של הנכה ובעל הרכב מבית-המשפט או מעו"ד לפיהם בעל הרכב הרשום מעמיד את רכבו

       לצורך שימושו האישי של הנכה.
   


  לקראת תום אחת מן התקופות הנ"ל, לפי הענין, על הנכה לחדש את בקשתו להקצאת חניה שמורה לרכבו בהתאם לנוהל זה.
                                                                                              

  3. נוהל החלפת רכב או העתקת מקום המגורים או העבודה ע"י הנכה:
   

    א. נכה בעל חניה שמורה אשר החליף את רכבו, יהא זכאי להצבת תמרור חניה חדש בכפוף להמצאת צילום רישיון רכב על שמו 

                ותשלום האגרה הכרוכה בכך.
 
            ב. נכה בעל חניה שמורה אשר העתיק את מקום מגוריו או עבודתו, לפי הענין, יהא זכאי להקצאת חניה שמורה לרכבו בכתובתו החדשה 
               כאמור בהתאם לנוהל המפורט בסעיף 2 לעיל.

        לרשותך הגשת בקשה באופן מקוון:

        בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום המגורים       

        בקשה להוספת מספר רכב נוסף לחניה שמורה לנכה ליד מקום המגורים

        בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה עקב העתקת מקום המגורים

        בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום העבודה

        בקשה להקצאת מקום חניה שמור לנכה עקב העתקת מקום העבודה       

        בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור עקב החלפת רכב


*במידה ונתקלת במסמך שאינו נגיש ויש צורך להנגישו ניתן לפנות לאוריה יעקובי במייל oriay@ksaba.co.il​​  או בטלפון  09-7649166​
חנית נכים