הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט
בית ספר

דף הבית

מחלקת התנועה

חזון ויעדים:

 • פיתוח מערכת תחבורה ציבורית נגישה ויעילה המאפשרת לכל האנשים ומגזרי החברה נגישות מיטבית למרכזי הפעילות בתוך העיר ומחוצה לה.
 • יצירת התנאים להרחבת השימוש באמצעים לא ממונעים כגון רכיבה על אופניים וההליכה ברגל.
 • הקמת כל האלמנטים הדרושים להגברת הבטיחות של כל צרכני הרחוב ובכללם נהגים, הולכי רגל ורוכבי אופניים .
 • נקיטת הפעולות הדרושות לשחרור נקודות צוואר בקבוק ליצירת תנועה רציפה ברחבי העיר ויצירת מגעים עם הרשויות השונות כדי לשפר את זרימת התנועה בכניסה/ יציאה מהעיר.
 • הסדרת רפורמת חניה ביצירת עדיפות לתושבי העיר.

 

אחריות המחלקה:

 • אחראית על התכנית האסטרטגית התחבורתית.
 • קידום וניהול תכנון של פרויקטים תחבורתיים ברחבי העיר .
 • קיום ממשקי עבודה סדירים עם נציגים מטעם משרד התחבורה וגופים אחרים, לצורך עדכונים וקידום מדיניות תחבורתית ברשות.
 • התקשרויות שוטפות מול גורמי חוץ כגון: משרד התחבורה, נתיבי ישראל, נתיבי איילון, המפע"ת, משרד התחבורה, המפקח על התח"צ, משטרת ישראל, הרלב"ג, חברות האוטובוסים וכד'
 • בדיקת תכניות תנועה וחניה ברחבי העיר ומתן הנחיות למתכנני חוץ. 
 • מעקב תכנון של צמתים מרומזרים בעיר
 • טיפול בפניות אזרחים, מוקד עירוני, תלונות הציבור וגורמי פיקוח עירוני. 
 • טיפול בתכנית העבודה השנתית כולל הגשות למימון תחבורתי משרד התחבורה.
 • התנהלות מול הרלב"ד והרשות העירונית לבטיחות בדרכים כולל תכנית עבודה וישיבות סדורות.
 • בדיקת תכניות תנועה וחניה ברחבי העיר ומתן הנחיות למתכנני חוץ. 
 • ריכוז והפניית פניות ציבור וצרכי הנוסעים בתחבורה ציבורית.
 • ריכוז, מעקב והמלצות לשינויים ובקשות הרשות בנושא תחבורה ציבורית כולל תיאומים מול המפעיל.
 • לווי ביצוע בתהליכי קבלת ההחלטות הקשורים בתחבורה ציבורית.
 • פיקוח על הביצוע התקציבי של תשתיות תומכות תח"צ .
 • התקשרויות מול מפעילי התח"צ.
 • קידום פרויקטים של נת"צים ברחבי העיר והתקשרות מול נתיבי איילון.
 • קידום פרויקטים לתחבורה מקיימת בדגש על שבילי אופניים.
 • בחינה והערכה של תכניות ובקשות להיתרי בנייה המוגשות לוועדה בהיבטים תחבורתיים ותנועתיים.
 • בחינה והערכה של הצעות תכנוניות בהיבטים תחבורתיים ותנועתיים.
 • בחינה והערכה של המערכת התחבורתית הקיימת במרחב התכנון המקומי.
 • תכנון ושיפור הסדרי תנועה מקומיים .
 • חוות דעת תנועתיים לגורמים שונים בעירייה.
 • קיום וועדות תנועה מקומיות ומרכזיות  וועדות תחבורה.
 • מרכזת ומטפלת בכל חניות הנכים ברחבי העיר תוך הפעלת יועצת נגישות ומעקב אחר יישומם.
 • מתן מידע לגבי חוקיות תמרורים למחלקה המשפטית.


דף הבית